CHINESE UNIVERSITIES IN SHAANXI

 • Chang’an University
 • Northwest A&F University
 • Northwest University
 • Northwestern Polytechnic University
 • Shaanxi Normal University
 • Shaanxi University of Chinese Medicine
 • Xi’an Jiaotong University
 • Xi’an Shiyou University
 • Xidian University
 • Shanxi University
 • Shanxi University of Chinese Medicine
 • Taiyuan University of Technology